One dozen cotton caps tube

One dozen cotton caps tube